Kroppanin tietosuoja

Tietosuojaseloste

Tämä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) mukainen selvitys
henkilötietojen käsittelystä.

REKISTERINPITÄJÄKroppani Oy
y-tunnus 2297418-0
Laurintie 2, 61300 Kurikka
p. 040 536 5407
Sähköposti: info@kroppani.com

YHTEYSHENKILÖ TIETOSUOJA-ASIOITA KOSKEVISSA YHTEYDENOTOISSA

Rekisterinpitäjään voi ottaa yhteyttä rekisteriä koskevissa asioissa info@kroppani.com. Yhteyshenkilönä toimii Pasi Haapoja, puh. 050 361 3292.

KÄYTTÖTARKOITUS

Asiakasrekisterin sisältämien henkilötietojen tarkoituksena on kuntokeskuksen asiakassuhteiden hoitaminen. Asiakasrekisterin sisältämiä tietoja käytetään asiakkaiden laskuttamiseen ja asiakasviestintään. Yllä mainittujen tarkoitusten lisäksi
rekisterinpitäjä hyödyntää asiakasrekisteriä yhtiön sisäiseen tilastointiin ja raportointiin. Rekisterinpitäjä noudattaa henkilötietolakia. EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on jokin seuraavista
• henkilön suostumus
• sopimus
• lakisääteinen velvoite
• oikeutettu etu

ASIAKASREKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

ASIAKKAAN PERUSTIEDOT:

Etu- ja sukunimi
Katu- ja postiosoite
Syntymäaika
Sukupuoli
Sähköpostiosoite
Puhelinnumero
Asiakkaan yksilöivät tunnisteet
Rekisterinpitäjän palveluja koskevat rekisteröitymistiedot (esim. verkkokaupan ja taustajärjestelmäpalvelun käyttäjätunnukset ja salasanat)
Asiakasnumero
Valvontakameratallenne
Kuva ja videotallenteita asiakkaan suostumuksella
Huoltajan, maksajan tai muun yhteyshenkilön yhteystiedot
Käyntikerrat
Markkinoinnin kohdentamisessa käytettävät tunnisteet

ASIAKKUUTEEN JA MUUHUN ASIALLISEEN YHTEYTEEN SEKÄ PALVELUIDEN JA
SISÄLTÖJEN KÄYTTÄMISEEN LIITTYVÄT TIEDOT, KUTEN:

Ostamista koskevat tiedot, kuten ostettuja tuotteita ja palveluita koskevat tiedot, mukaan lukien tuotteiden takuutiedot, sekä maksamista, laskutusta ja perintää koskevat tarpeelliset tiedot, kuten luottokorttitiedot
Harjoittelukäynnit
Palautteet / reklamaatiot
Sijaintitiedot (jos asiakas on tätä varten antanut luvan)
Rekisterinpitäjän sähköisten palveluiden ja sisältöjen käyttöä koskevat selailutiedot ja muut tiedot, mukaan lukien rekisteröidyn selaimen rekisterinpitäjän palvelimelle lähettämät tekniset tiedot (IP-osoite, selain) sekä rekisteröidyn selaimelle lähetetyt evästeet ja niihin liittyvät tiedot, mikäli evästeisiin liitetään henkilötietoja
Markkinointiin ja myynninedistämiseen liittyvät tiedot, kuten rekisteröityyn kohdistetut markkinointitoimenpiteet, niiden hyödyntäminen ja niiden yhteydessä annetut tiedot sekä suoramarkkinointiluvat ja –kiellot

Asiakaspalveluun liittyvät sähköposti- ja verkkokeskustelut esimerkiksi sosiaalisessa mediassa

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Asiakkaaseen liittyviä tietoja kerätään asiakkaalta itseltään sopimuksen tekemisen yhteydessä, verkkopalvelun omat tiedot -osiossa, tuotteiden ja palvelujen käytön yhteydessä sekä asiakaspalvelun yhteydessä. Tietoja saadaan lisäksi eri tili- ja perintätoimistoilta sekä luottotietoyhtiöiltä.

EVÄSTEET

Käytämme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita, kuten selaimen paikallista varastoa tarjotaksemme palveluita sekä kehittääksemme niitä. Käytämme evästeitä sisällön yksilöimiseen ja mainonnan kohdistamiseen. Evästeiden avulla voimme mm. tarjota paremmin ajantasaisia ja yksilöllisiä palveluja näyttämällä käyttäjän kiinnostuksen kohteisiin perustuvaa sisältöä. Tämän avulla mahdollistetaan myös esim. sisäänkirjautuminen ja todennus, henkilökohtaisten asetuksien ja määrityksien tallentaminen sekä sivustomme toiminnan analysointi. Käyttäessäsi verkkopalveluitamme keräämme esim. IP-osoitteen, mitä linkkejä käytät, mitä mainoksia tai muita sisältöjä olet katsonut, miltä sivulta tulet ja millä vierailet, selailun ajankohdan, selaimesi tai sovelluksen tyypin. Evästeiden käyttöä voit säädellä esim. selaimen hallintotoiminnoista. Tietyt palveluiden ominaisuudet määräytyvät evästeiden mukaan, joten evästeiden estäminen ja /tai poistaminen saattavat heikentää kyseisen verkko- tai mobiiliapplikaatiopalvelun toiminnallisuuteen sekä käyttökokemukseen.

TIETOJEN LUOVUTTAMINEN

Henkilötiedot säilytetään ainoastaan rekisterinpitäjän hallinnoimissa järjestelmissä. Henkilötietoja ei luovuteta ilman asiakkaan suostumusta rekisterinpitäjän tai sen nykyisten tai tulevien konserniyhtiöiden ulkopuolelle siten, että tiedot olisivat tunnistettavissa yksittäistä käyttäjää koskevissa muissa kuin seuraavissa poikkeustilanteissa lain tai viranomaismääräyksen velvoittamana tuomioistuimen määräyksestä tai jos se on muuten tarpeen lain, verkkopalveluiden käyttöehtojen tai hyvän epäiltyjen loukkausten estämiseksi tai selvittämiseksi taikka rekisterinpitäjän tai kolmansien oikeuksien suojaamiseksi.

TIETOJEN SÄILYTTÄMINEN

Tietojasi säilytetään vähintään asiakassuhteen keston ajan. Henkilötiedot pyritään pitämään oikeina ja ajantasaisina poistamalla tarpeettomia tietoja sekä päivitämme vanhentuneita tietoja. Asiakkaan tulee aika ajoin tarkistaa omien tietojen ajantasaisuuden.

REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Tarkastus- ja korjaus- ja poistopyynnöt on osoitettava henkilökohtaisesti rekisterinpitäjälle taikka allekirjoitetulla kirjeellä tai vastaavalla tavalla varmennetulla asiakirjalla asiakasrekisteriä hoitavalle henkilölle, jotta voidaan varmistaa pyynnön tekijän oikeus pyyntöön. Pyynnön voi tehdä sähköpostitse, mikäli käytetään palvelun käytön yhteydessä rekisteröityä sähköpostiosoitetta.

Tätä tietosuojaselostetta on viimeksi muutettu 5.7.2024. Rekisterinpitäjä seuraa tietosuojaa koskevan lainsäädännön sekä viranomaisohjeiden muutoksia sekä kehittää palvelun toimintaa ja varaa siksi oikeuden päivittää tätä selostetta.