Jäsensopimusehdot

1. KROPPANI-Sopimus+  oikeuttaa kuntosalin ja ryhmäliikuntatuntien käyttöön sekä 3 kk:n välein päivitettyyn kuntosaliohjelmaan ohjauksella.

2. KROPPANI-Sopimus  oikeuttaa omatoimiseen kuntosalin ja ryhmäliikuntatuntien rajoittamattomaan käyttöön.

3. KROPPANI-Kuntosali oikeuttaa omatoimiseen kuntosalin käyttöön.

4. KROPPANIN jäsensopimuksen rekisteröimismaksu on ainaisjäsenmaksu 29,00 €. Jäsenenä on oikeus yhteistyökumppaneitten antamiin etuuksiin ja tarjouksiin. Jäsenmaksu on kertaluonteinen maksu Kroppani Oy:lle.

5. Suoramaksun / e-laskun / paperilaskun ensimmäinen  kk-erä maksetaan aloituksen yhteydessä, kun maksutapana on kuukausi-veloitus. Tämän jälkeen kuukausimaksu tulee suorittaa sovittuna eräpäivänä ilman erillistä ennakkoilmoitusta maksusuunnitelman mukaan. Laskutuskausi on eräpäivän kalenterikuukausi. 

6. Asiakkuus on vähintään 12 tai 24 kk:n mittainen määräalennussopimus. Asiakkuus jatkuu 12 tai 24 kk:n jälkeen automaattisesti toistaiseksi voimassaolevana sopimuksena.

7. Jäsensopimuskauden jälkeen sopimus on mahdollista keskeyttää vähintään kuukaudeksi ja enintään 3 kuukaudeksi kerran sopimuskauden jälkeisellä jaksolla. Keskeytys-maksu on 10,00 €.

8. Jäsensopimuksen irtisanoutumisaika on 60 arkipäivää ennen eräpäivää. Irtisanoutuminen on tehtävä kirjallisesti Kroppani Oy:n osoitteeseen.

9. Jäsensopimuksen ennenaikainen irtisanominen edellyttää normaalihintaisen kuukausimaksun ja sopimushinnan erotuksen suorittamista käytetyltä ajalta, jos jäsensopimus on ollut voimassa alle 12 tai 24 kuukautta.

10. Jos veloitus asiakkaalta epäonnistuu on Kroppani Oy:llä oikeus maksun viivästyessä periä korkolain mukainen viivästyskorko ja muistutusmaksu. Mikäli asiakas huomautuksesta huolimatta laiminlyö jäsensopimuksessa mainitut maksut, voidaan jäsensopimus irtisanoa Kroppani Oy:n puolesta välittömin vaikutuksin, jolloin asiakkaalta voidaan periä vähintään sovitun jäsensopimuskauden jäljellä olevat maksut. Tällöin ne erääntyvät kerralla irtisanoutumispäivänä.

11. Erikoistapauksissa: raskaus, muutto todistettavasti yli 50 km:n etäisyydelle Kroppanilta tai vakava sairaus (lääkärinlausunto) voi asiakas irtisanoa jäsensopimuksen kuukauden irtisanomisajalla. Yli 10 päivää kestänyt sairausloma voidaan hyvittää lääkärintodistuksella. Jokainen tapaus neuvotellaan asiakaskohtaisesti.

12. Kroppani Oy:llä on oikeus tarkistaa asiakkaan luottotiedot.

13. Asiakkaan maksu on kiinteä määräaikaisen kertasuoritussopimuskauden ajan. Toistaiseksi voimassa oleviin sopimuksiin voidaan tehdä hintamuutoksia. Kroppani Oy ilmoittaa hintamuutoksista viimeistään 60 arkipäivää ennen muutoksen voimaantuloa ilmoitustaululla ja internetsivuilla.

14. Kaikki asiakkuudet ovat henkilökohtaisia.