Rekisteriseloste

REKISTERISELOSTE/Kroppani oy ASIAKASREKISTERI

Henkilötietolain 10§:n ja 24§:n mukainen rekisteriseloste koskien Kroppani Oy:n asiakasrekisteriä

REKISTERINPITÄJÄ JA TIETOJEN KÄSITTELIJÄ

Kroppani Oy y-tunnus 2297418-0 Laurintie 2, 61300 Kurikka

TERMIT

“Asiakas” on luonnollinen tai juridinen henkilö, jonka kanssa tehdyn sopimuksen perusteella
rekisterinpitäjä tuottaa kuntokeskuspalveluja.

YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Rekisterinpitäjään voi ottaa yhteyttä rekisteriä koskevissa asioissa info@kroppani.com
Yhteyshenkilönä toimii Pasi Haapoja

KÄYTTÖTARKOITUS
Asiakasrekisterin sisältämien henkilötietojen tarkoituksena on kuntokeskuksen asiakassuhteiden hoitaminen. Asiakasrekisterin sisältämiä tietoja käytetään asiakkaiden laskuttamiseen ja asiakasviestintään. Yllä mainittujen tarkoitusten lisäksi rekisterinpitäjä hyödyntää asiakasrekisteriä yhtiön sisäiseen tilastointiin ja raportointiin. Rekisterinpitäjä noudattaa henkilötietolakia.

ASIAKASREKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

Etu- ja sukunimi
Katu- ja postiosoite
Syntymäaika
Sukupuoli
Sähköpostiosoite
Puhelinnumero
Asiakasnumero
Valvontakameratallenne
Kuva ja videotallenteita asiakkaan suostumuksella
Huoltajan, maksajan tai muun yhteyshenkilön yhteystiedot
Käyntikerrat

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Tiedot asiakasrekisteriin kerätään itseltään hänen tulessaan asiakkaaksi.
Tietoja saadaan lisäksi eri tili- ja perintätoimistoilta sekä luottotietoyhtiöiltä.

TIETOJEN LUOVUTTAMINEN
Henkilötiedot säilytetään ainoastaan rekisterinpitäjän hallinnoimissa järjestelmissä.
Henkilötietoja ei luovuteta ilman asiakkaan suostumusta rekisterinpitäjän tai sen nykyisten tai
tulevien konserniyhtiöiden ulkopuolelle siten, että tiedot olisivat tunnistettavissa yksittäistä
käyttäjää koskevissa muissa kuin seuraavissa poikkeustilanteissa lain tai viranomaismääräyksen velvoittamana tuomioistuimen määräyksestä tai jos se on muuten
tarpeen lain, verkkopalveluiden käyttöehtojen tai hyvän epäiltyjen loukkausten estämiseksi
tai selvittämiseksi taikka rekisterinpitäjän tai kolmansien oikeuksien suojaamiseksi.

REKISTERÖIDYN OIKEUDET
Tarkastus- ja korjaus- ja poistopyynnöt on osoitettava henkilökohtaisesti rekisterinpitäjälle
taikka allekirjoitetulla kirjeellä tai vastaavalla tavalla varmennetulla asiakirjalla asiakasrekisteriä hoitavalle henkilölle, jotta voidaan varmistaa pyynnön tekijän oikeus
pyyntöön. Pyynnön voi tehdä sähköpostitse, mikäli käytetään palvelun käytön yhteydessä
rekisteröityä sähköpostiosoitetta.

Tätä rekisteriselostetta on viimeksi muutettu 16.6.2021. Rekisterinpitäjä seuraa tietosuojaa koskevan lainsäädännön sekä viranomaisohjeiden muutoksia sekä kehittää palvelun toimintaa ja varaa siksi oikeuden päivittää tätä selostetta.